มารู้จัก Credit Rating และ US High Yield กันเถอะตัดบางตอนจากงาน “ไล่ล่าผลตอบแทน ในภาวะดอกเบี้ยต่ำ”
วันที่ 8 ส.ค. 2559
#bualuagfund #กองทุนบัวหลวง #highyield

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *