ฝึกอ่านออกเสียง U.S. requiring Social Media Information from Visa Applicants . credit : CNN news#ฝึกอ่านออกเสียง #ustouristvisa #socialmedia #วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา #สอนภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *