ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಂ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್, ಸುಮಿತ್ ಕೋಂಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರನಟಿ ಸುಕೃತಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ?ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಂ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್, ಸುಮಿತ್ ಕೋಂಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರನಟಿ ಸುಕೃತಾ ದೇಶಪ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *